Deze website is buiten gebruik vanwege samengaan met MindConsult. Je vind het aanbod en alle actuele informatie op www.mindconsult.nu.

Wijsheidinstructies

Mediteer altijd op datgene wat wrevel en boosheid oproept

(slogan 49/59)
Doe tonglen beoefening als je wrok voelt. Doe het de hele tijd met kleine dingen,
dan ben je voorbereid om met de grote te werken als ze komen.

De natuurlijke geest

De onbevooroordeelde inhoud van de gewone geest is natuurlijk en eeuwig. Om natuurlijk te zijn, moet  de geest vrij zijn van alles wat kunstmatig gecreëerd is door gedachten of redenaties, van alles wat gevormd is door ervaring of oordelen. Wanneer deze dingen afwezig zijn, dan zeggen we dat de geest in zijn natuurlijke staat is. Wanneer de geest natuurlijk is, is dat in overeenstemming met het pad.
(Chan Master Sheng Yen, 1930-2009)

Volmaakte Volmaaktheid

Volmaakt inzicht is vrij van fixeren en vastgrijpen. 
Volmaakte meditatie is vrij van accepteren en verwerpen. 
Volmaakt handelen gaat voorbij aan elke inspanning.
Volmaakt resultaat is spontaan aanwezig zijn, zonder verwachtingen.    
(Shabkar, 1781-1851)

Sleutel tot tevredenheid

 
De sleutel tot tevredenheid is niet een leven vrij van problemen, 
maar een geest die in staat is problemen om te zetten in oorzaken van tevredenheid. (RdB)

Korte sessies

Ongeacht de staat van onze gedachten, moeten wij ons standvastig toeleggen op regelmatige beoefening, dag na dag, waarbij we de beweging van onze gedachten observeren en ze terug naar hun bron traceren. We moeten er niet op rekenen dat we onmiddellijk in staat zijn de stroom van onze concentratie dag en nacht in stand te houden. Wanneer we beginnen te mediteren op de natuur van de geest, is het beter om korte meditatie-sessies te doen, meerdere malen per dag. (Dilgo Khyentse Rinpoche 1910 – 1991)

 

Voordelen van Meditatie

De Boeddha werd gevraagd wat meditatie hem opgeleverd had. 
Hij antwoordde: Niets! Maar laat me je vertellen wat ik verloren heb:
Kwaadheid, bezorgdheid, depressie, onzekerheid, en angst voor ouderdom en dood.

(ca. 450 v.Chr. tot ca. 370 v.Chr).