Deze website is buiten gebruik vanwege samengaan met MindConsult. Je vind het aanbod en alle actuele informatie op www.mindconsult.nu.

Wijsheidinstructies

Tip 2 voor Ontwikkelen van Praktische Wijsheid

Wijsheid is zien dat omstandigheden feitelijk zijn, maar dat je ervaring ervan een persoonlijke smaak en kleur heeft.
Praktische tip: Wissel ervaringen uit, maar ga er niet over in discussie. Bediscussieer enkel meningen.
'De Wijze (m/v) is zich gewaar van zijn eigen projecties en die van anderen, en realiseert zich de relativiteit van beide.' (RdB)

Tip 1 voor Ontwikkelen van Praktische Wijsheid

Wijsheid is zien hoe het (werkelijk) is.
Praktische tip: Verlies je niet in je persoonlijke realiteit, dat geeft ruimte in je geest en handelen. 
'De Wijze (m/v) beweegt mee in het relatieve, dagelijkse leven zonder zijn zicht op het absolute te verliezen.' ​(RdB)

Mindfulness - Open hart en geest

Mindfulness is niet alleen maar het kalmeren van onze geest, maar het hebben van een hart en geest die zo sterk zijn
dat ze ieder niveau van verwarring en pijn kunnen aangaan en tegelijkertijd open, vriendelijk en vrijgevig blijven.'
(Richard Reoch)

Spiritueel Leven

Als zoeken niets meer oplevert,
Begint Spiritueel Leven.

(Adi Da Samraj)

Trainen van de Geest


We moeten onze geest blijven trainen om de spontaan voorkomende korte realisaties
of herkenning van de natuur van onze geest uit te breiden.
Hierdoor vermindert de tijd dat we afwezig of mindless zijn. Het vermindert de manier
waarop we ons oude, onverlichte perspectief in stand houden.
(RdB)

Verdraagzaamheid

Er is geen groter kwaad dan haat en er is geen
beoefening belangrijker dan verdraagzaamheid.
Daarom moet je verdraagzaamheid ontwikkelen,
vol toewijding, op velerlei manieren.
(Shantideva, medio 8e eeuw)

Het Ultieme Inzicht

Samsara is de geest naar buiten gericht, verloren in zijn eigen projecties,
Nirvana is de geest naar binnen gericht, zijn eigen natuur herkennend.
(Tulku Urgyen Rinpoche)

De Geest

Hij is niet eeuwig, want niets ervan bestaat werkelijk.
Hij is niet niets, want er is schittering en alertheid.
Hij is niet één, want vele dingen worden waargenomen.
Hij is geen veelheid, want we kennen de enkele smaak van eenheid.
Hij is niet ergens anders, want Gewaar-zijn is inherent aan de onmiddelijke werkelijkheid.
(Shabkar, Vlucht van de Garuda)

Grote Gelukzaligheid

De geest is de basis van alle gedachten
Helderheid en weten zijn de eigenschappen van de geest.
Open ruimte is de natuur van die helderheid en weten.
Grote gelukzaligheid is de essentie van open ruimte. (Lama Shang)
 

Tijdloos gewaarzijn

Vertrouw op tijdloos gewaarzijn, dat vrij is van handelingen,
zonder identiteit en de essentie van zijn;
Vertrouw niet op gewoon bewustzijn, dat is een geest die gefixeerd is
op kenmerken en concepten. 
(Jamgon Kongtrul Lodro Thaye)