Deze website is buiten gebruik vanwege samengaan met MindConsult. Je vind het aanbod en alle actuele informatie op www.mindconsult.nu.

Wijsheidinstructies

Tijdloos gewaarzijn

Vertrouw op tijdloos gewaarzijn, dat vrij is van maken,
zonder identiteit, en de essentie zélf van zijn;
vertrouw niet op gewoon bewustzijn,
dat is een geest die gefixeerd is
op kenmerken en concepten.
(Jamgon Kongtrul Lodro Thaye)

Own Your Mind Business

Onze geest met zijn doorlopende gedachten, beelden,
oordelen en impulsen, is als een wild beest.
Ongetemd brengt hij veel leed en schade teweeg,
Getemd zal hij bijdragen aan realisatie van onze natuur.
Dus train je Geest en voed hem met rust en ruimte. (RdB)

Werk eerst met de grootste onzuiverheden

(27) Krijg inzicht in je grootste obstakels
- trots, agressie, zelfkleinering enzovoorts -
En werk eerst met deze.
Doe het met helderheid en compassie.

Vergis je niet

Vergis je niet - verlichting is een destructief proces. Het heeft niets te maken met beter worden of blijer zijn.
Verlichting is het afbrokkelen van onwaarheid. Het is de facade van pretentie doorzien.
Het is de volledige uitroeiing van alles waarvan we ons inbeelden dat het waar was. (Adhyashanti)

 

Tip 8 voor het Ontwikkelen van Praktische Wijsheid

Wijsheid is vergankelijk en situationeel. 
Praktische tip: leer jezelf de drie vragen  - Wie ben ik nu, Wat doe ik nu, en Wat wil ik nu?- regelmatig te stellen ongeacht de situatie. Het verhoogt de kwaliteit van je aanwezigheid en inzicht in je gedrag en ervaring.
'De Wijze (m/v) verenigt de absolute en de relatieve werkelijkheid in zijn geest en handelen door het universele als uitgangspunt te nemen voor het tijdelijke en persoonlijke.' (RdB) 

Tip 7 voor het Ontwikkelen van Praktische Wijsheid

Wijsheid is het leven serieus nemen zonder je gevoel voor humor te verliezen.
Praktische tip: Als je moet lachen let dan eens op wat er gebeurt, je perceptie verandert!
'De Wijze (m/v) gebruikt humor om de bevrijdende werking van perspectiefverandering teweeg te brengen.' (RdB) 

Tip 6 voor het Ontwikkelen van Praktische Wijsheid

Wijsheid is je inzicht in het belang van perceptie bruikbaar maken voor anderen.
Praktische tip: Meditatie is een relatief eenvoudige en snelle manier om de relatieve en absolute werkelijkheden daadwerkelijk te kunnen ervaren.
​'De Wijze (m/v) ziet de twee werkelijkheden en helpt anderen de mogelijkheden daarvan te benutten.' (RdB)

Tip 5 voor het Ontwikkelen van Praktische Wijsheid

Wijsheid is een werkwoord.
Praktische tip: Oefen Wijsheid in iedere situatie: wat is hier en nu het juiste oordeel en de juiste handeling?
'De Wijze (m/v) laat theorie en praktijk overeenkomen door voortdurende zelfreflectie.'  (RdB)

Tip 4 voor het Ontwikkelen van Praktische Wijsheid

Wijsheid staat niet gelijk aan eigenwijsheid.
Praktische tip: Verplaats jezelf in de ander en bekijk de wereld en jezelf eens vanuit hun perspectief.
'De Wijze (m/v) ontwikkelt zijn wijsheid door zijn vermogen tot empathie.' (RdB)

Tip 3 voor het Ontwikkelen van Praktische Wijsheid

Wijsheid is weten dat je eigen ervaring het resultaat is van de wisselwerking met je omgeving – en van je eigen aandeel daarin.
Praktische tip: Vraag je af of je reactie in verhouding staat tot de actuele aanleiding.
Is die buiten proportie, ga er dan van uit dat er een oude, persoonlijke lading een rol speelt.
'De Wijze (m/v) onderkent zijn eigen aandeel en blijft vrij van reactiviteit.'  (RdB)