Deze website is buiten gebruik vanwege samengaan met MindConsult. Je vind het aanbod en alle actuele informatie op www.mindconsult.nu.

Wijsheidinstructies

Rust en Ruimte

Rust en ruimte
Zijn onmiddelijk en onontkoombaar
Door Rusten in Aandacht
Niets uitsluitend en allesomvattend
De enkele oorsponkelijke werkelijkheid.
(Ramo de Boer)

Ontspan je geest volledig

Volg niet het verleden en nodig de toekomst niet uit.
Speculeer niet over het heden en mediteer niet met je intellect.
Analyseer niet met redenerend denken; ontspan je geest totaal.
(Tilopa, 988 - 1069)

Natuurlijk gewaarzijn

Verbazingwekkend, natuurlijk gewaarzijn is voorbij gedachten.
Levendig helder, is er geen verduistering.
Naakt manifest, is er geen dwaling.
Klaar wakker, is er geen subject en object.
(Dzogchen tantras)

Drie belangrijke zaken

Uiteindelijk zijn er maar drie zaken belangrijk:
Hoe veel je hebt liefgehad, 
Hoe zorgzaam je geleefd hebt,
En hoe gracieus je de dingen hebt laten gaan,
Die niet voor jou bedoeld waren.  (Boeddha)

Het ultieme punt

De beoefening van de Dharma zou je op het punt moeten brengen waarop je hetzelfde
constante gewaarzijn kunt onderhouden, zowel binnen als buiten beoefeningsessies. 
Dit is het ultieme punt van alle spirituele instructie.
(Dilgo Khyentse Rinpoche)

Spontaan Aanwezig

Binnen de essentie - natuurlijk wakker zijn dat oorspronkelijk zuiver is  
Manifesteert de natuur - een straling die spontaan aanwezig is.
(Mipham Rinpoche)

Pijn


De enige manier waarop je je pijn kunt verdragen
Is door het pijn te laten doen.
(Shunryu Suzuki)

Hevel de last van de Os niet over op de Koe

(slogan 34/59)
Draag je last niet over aan iemand anders.
Neem verantwoordelijkheid voor wat van jou is.

Natuurlijke Vreugde

Wanneer liefde pijn ontmoet wordt het compassie.
Wanneer liefde blijheid ontmoet wordt het vreugde.
Vreugde is een uitdukking van het ontwaakte hart,
een kwaliteit van verlichting.  (Jack Kornfield)

De Geloften van het Trainen van de Geest

Geef de overwinning en het voordeel aan anderen en neem alle verlies en mislukking op jezelf, 
in het bijzonder dat van je vijanden.
Als je zo handelt, zal de training van de geest resultaat opleveren.
(Dilgo Khyentse Rinpoche)