Deze website is buiten gebruik vanwege samengaan met MindConsult. Je vind het aanbod en alle actuele informatie op www.mindconsult.nu.

Ramo de Boer

Een korte introductie
Van jongsafaan ben ik op zoek geweest naar antwoorden op vragen rond existentie en zingeving, zoals 'Wie ben ik en Wat doe ik hier?' Na opleidingen in vormgeving leidde mijn zoektocht in 1980 naar India. Ja, waarheen anders in die tijd? Van Shree Rajneesh ontving ik mijn eerste onderricht op het Spirituele Pad, en beoefende ik technieken als introspectie, meditatie en mindfulness (zo werd het toen nog niet genoemd). Ik vervolgde mijn reis in 1983 naar de uitlopers van de Himalaya in Noord-India, naar Babaji (Herakhan Baba). Zijn onderricht was meer ervaringsgericht - weinig verbaal onderricht - in darshan en werken. Karma Yoga is de weg van werken, je beste geven en tegelijkertijd geen hechting hebben met de uitkomst ervan, wat die ook is. Het was achteraf gezien het begin van een lang proces van introspectie en reflectie, confronterend en bevrijdend.
 
Opleiding en werk
Na mijn ervaring en scholing in India ben ik niet teruggekeerd naar uiterlijke vormgeving, hoewel ik daar nog steeds een grote liefde voor heb. In 1985 ben ik als ondernemer begonnen met mijn praktijk als begeleider van ontwikkelingsprocessen, en die heb ik nog steeds. Ik volgde meerdere beroepsopleidingen, waarvan de Gestalt benadering mij nog steeds het meest aan het hart ligt. Deze therapeutische benadering ging wonderwel goed samen met mijn door de jaren heen voortgezette studie en beoefening van introspectie, zelfrefectie, meditatie en mindfulness. Beide benaderingen gebruiken Aandacht als belangrijkste toepassing, het zo volledig en alert mogelijk hier-en-nu aanwezig zijn.
 
Vervolg op het Spirituele Pad

Van medio 1997 tot 2014 studeerde en beoefende ik in de Tibetaans Boeddhistische traditie. In deze traditie zijn het naast de rust en ruimte in de meditatiebeoefening, vooral het Lojong onderricht (trainen van de geest in liefdevolle vriendelijkheid) en het Dzogchen onderricht (onmiddelijke realisatie) waarin ik mij thuis voel.. Mijn studie en beoefening van het Dzogchen onderricht is dan ook momenteel mijn focus op mijn Spirituele Pad, met als huidige leidraad onderricht en trainingen van B. Alan Wallace.

 
Auteur
In 2013 schreef ik mijn eerste boek: De Kracht van Aandacht - Kleine Gids voor het Trainen van Je Geest. In dit boek vind je een praktische uitleg over de inhoud en werking van Aandacht, Meditatie en Mindfulness. Het presenteert een model van kwaliteit van bewustzijn, en van verdieping van reflectie. Het beschrijft de stappen op het Pad van bewustzijnontwikkeling van het begin tot het resultaat, de realisatie van de natuur van je geest. (2013, 104 pag.) is te koop in de webwinkel en op bol.com. Ze is verkrijgbaar in verschillende versies, namelijk paperback, eboek, audioboek en hardcover
 
In mijn tweede boek 'Verlicht Je Leven' (publicatie 2018) schrijf ik momenteel een overzicht van onze (potentiële) ontwikkeling gedurende onze levensloop. Zowel een theoretisch als praktisch inzicht in de inhoud en dynamiek van de Autonome, Psychologische, Existentiele en Realisatie fase. Geïllustreerd met voorbeelden en ondersteund met praktische oefeningen en experimenten om het ook te kunnen toepassen. Het geheel dient als informatie en oriëntatie over waar je bent op je pad, welke Fase en haar ontwikkeling en valkuilen. Aangevuld met vragen en suggesties om zelf te kunnen vaststellen of wat je doet, en niet doet, wat productief en contraproductief is. Op deze website vind je het trainingsaanbod wat hierbij hoort.
 
Een meer fundamenteel onderzoek naar de werking en functie van bewustzijn en de geest wil ik doen in het derde boek: Voorbij Geloven - Geloven als noodzakelijke functie van de Geest (werktitel). Hierin wil ik 'first person experience' en 'third person observation' samenbrengen. Mijn plan is om hier een groter multimedia project van te maken, te reizen en voor boek en documantaire belangrijke denkers en beoefenaren te interviewen in een dialoog over de functie van geloven. Documentaire en boek tussen 2020 - 2022.
 
Ter gelegenheid van het verschijnen van mijn eerste boek ontstond dit  Interview. Het is een verdiepende aanvuling op de informatie op deze pagina.


Ervaring, opleiding en beroepsverenigingen
 
Werkwijze en inspiratie
Naast de Westerse filosofie, psychologie en de Gestalttherapie put ik uit de Boeddhistische psychologie met haar grote rijkdom aan technieken en beoefeningen om inzichten ook daadwerkelijk toe te passen. Het is het gericht trainen van onze geest die de ontwikkeling van onze wijsheid en compassie tot een dagelijkse gewoonte kan maken. De visie die mij het meest inspireert is de non-dualistische. We vinden deze in essentie terug in tradities zoals het Tibetaans- en Zen Boeddhisme, Taoisme en Advaita Vedanta.  Ze gaat uit van de onlosmakelijke verbondenheid van alles, en het belang van inzicht in de interactie van onszelf met onze omgeving.
 

Werkervaring
Sinds de jaren '80 werk ik als therapeut, coach, trainer en supervisor. Ik bekwaamde me in indivduele-, relatie- en groepstherapie, trainingen rond mannelijkheid, trainin- gen voor managers (m/v), individuele- en teamcoaching. Werkte als management trainer bij het GITP en was opleider en staflid bij opleidingsinstituut MultidiMens (Gestalttherapie en Coaching). Ik integreer mijn kennis en ervaring met meditatie en mindfulness in mijn activiteiten. De combinatie van het overdragen van mijn ervaring en inzicht in, en het begeleiden van, ontwikkelings- en zingevingsprocessen is wat ik beroepsmatig het liefste doe. Schrijven van artikelen, blogs en boek(en) vanuit mijn kennis en ervaring is de laatste jaren een belangrijk deel van mijn werk geworden.
 
Opleidingen/studies
Lichaamsgerichte Therapie (2 jr)
Gestalttherapie- en coaching (4jr)
Filosofie, Sociologie en (Organisatie)Psychologie (4 jr)
Boeddhistische filosofie, psychologie en beoefening Meditatie, Mindfulness, Lojong, Dzogchen (17 jaar)
Voor een volledig overzicht van alle opleidingen, trainingen, cursussen en workshops die ik volgde kijk op mijn LinkedIn profiel

Lidmaatschap beroepsverenigingen (met klachtenprocedure)
NVAGT (Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie enTheorie)
EAGT (European Association for Gestalttherapy and Theory)
RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)