Deze website is buiten gebruik vanwege samengaan met MindConsult. Je vind het aanbod en alle actuele informatie op www.mindconsult.nu.

Jaartraining Verlicht Je levenIntroductie Trainingen Verlicht Je leven
(14 januari ben je van harte welkom bij de gratis interactieve lezing)


Persoonlijke Ontwikkeling 
We werken vaak aan onszelf om ons verder te ontwikkelen en onze actuele en chronische problemen op te lossen. Het ontbreekt ons echter vaak aan voldoende inzicht in, en overzicht van ons gehele Pad van Ontwikkeling. Praktisch betekent het dat je niet op het juiste moment, op het juiste niveau met de juiste visie en bijhorende technieken in aanraking komt.

Bewustzijn Ontwikkeling is een unieke individuele zaak en omspant niet alleen het actuele moment van aanleiding, vraag of klacht, maar onze hele levensloop. Het is essentieel je actuele ontwikkelingsbehoefte te kunnen plaatsen in de juiste Fase om haar adequaat te kunnen beantwoorden. Zorgvuldigheid en volledigheid zijn in Bewustzijn Ontwikkeling belangrijker dan snelheid, want dat leidt makkelijk tot onvolledige ontwikkeling en stagnatie.  


Jaartraining Verlicht Je Leven 
Deze Jaartraining omvat in totaal 12 maanden en is uniek in haar inhoud en volledigheid. Ze omvat alle vier Fasen van Bewustzijn Ontwikkeling: de Autonome, Psychologische, Existentiële, en Realisatie Fase. De drie opeenvolgende Trainingdelen - Voorbij EmotiesVoorbij Gedachten en Rusten in Aandacht - zijn speciaal ontworpen om je ontwikkeling in iedere Fase optimaal te faciliteren. (De eerste Autonome Fase maakt samen met de Psychologische Fase deel uit van de eerste training, vandaar 4 Fasen en 3 trainingen)

Hoewel de Fasen opeenvolgend voorkomen in onze levensloop betekent het niet we ze allemaal als vanzelf doorlopen, integendeel. Deze bewuste ontwikkeling, die anders dan de eerste Autonome Fase tot onze volwassenheid niet meer vanzelf gaat, vraagt om inzicht, bewuste motivatie, focus en discipline. Terwijl we allemaal op ons eigen niveau de Psychologische Fase van volwassenheid bereiken, zal zonder specifieke aandacht en training niemand van ons deze Fase volledig doorlopen en overgaan naar de Existentiële Fase.

In de werkelijkheid van ons leven zijn er vele oorzaken en omstandigheden die onze ontwikkeling kunnen ondersteunen maar ook hinderen. De Jaartraining is zo ontworpen dat ze  je ontwikkeling in iedere Fase verhelderen en ondersteunen, en je helpen valkuilen zoveel mogelijk te gebruiken voor je groei. In essentie is dat wat ontwikkeling in ons leven is - activeren van ons potentieel en effectief omgaan met persoonlijke obstakels.


Deel 1: Voorbij Emoties
In ons leven beginnen we na de Autonome Fase als volwassenen met persoonlijke ontwikkeling, de eerste Fase waarin we daadwerkelijk bewust kunnen groeien. De Psychologische Fase van persoonlijke ontwikkeling bestaat uit ons bevrijden van ons emotionele zelf en zijn reactiviteit. We vergroten van onze zelfinzicht, en vaardigheden als communicatie, assertiviteit, zelfvertrouwen, en omgaan met angst, schuld en schaamte. Centraal staat het onderzoek van ons emotionele zelf en haar schaduwkanten, en de nodige stappen om onze identiificatie hiermee te overstijgen. Het is een doorgaans confronterend en taai, maar noodzakelijk deel van het hele Pad. Als we dit negeren of verwaarlozen dan heeft dat een remmende werking op onze bewustzijnsontwikkeling, we blijven dan geïdentificeerd en gefixeerd op hetzelfde niveau. Overigens wel erg populair, het grootste deel van de wereldbevolking bevindt zich in deze Fase, maar het is geen niveau waar je (ongemerkt) wilt blijven hangen. 


Deel 2: Voorbij Gedachten
We veranderen - ons lichaam, onze identiteit, maar ook onze emoties, gevoelens en gedachten veranderen constant. De meesten van ons worden volledig in beslag genomen door de inhoud van wat zich in onze geest afspeelt. In deze training richten we ons op het (leren) observeren van deze fenomenen - gedahten en zintuiglijke informatie - eerder dan ze te willen veranderen. Dit brengt ruimte van zijn, en zo bevrijden we ons van een belangrijke bron van stagnatie en lijden in ons bestaan, het geidentificeerd zijn met de inhoud van onze gedachten en ervaringenstroom. We leren Ontspannen van Aandacht


Deel 3: Rusten in Aandacht
De Realisatie Fase omvat én overstijgt de Psychologische en Existentiële ontwikkeling. De Realisatie Fase richt zich helemaal op de de natuur van onze geest, op de aard van de werkelijkheid. Het Pad heeft als doel ons definitief te bevrijden van onze gehechtheid en afkeer van wat we ervaren als werkelijkheid. Anders dan in de Psychologische - en Existentiële Fase ligt de aandacht hier op niet-doen, op Rusten in Aandacht. Op het eerste gezicht lijkt niet-doen tegen-intuitief, maar ervaring leert dat niet-doen, het niet-willen-veranderen-van-hoe-het-is, van wat er dan ook is, precies de van nature aanwezige Rust en Ruimte zijn waar we al zolang naar op zoek waren. Van Ontspannen van Aandacht (techniek) naar Rusten in Aandacht (staat van zijn). 


Kwaliteit van Bewustzijn
In essentie bestaat bewustzijnsontwikkeling in onze levensloop uit het verhogen van de kwaliteit van bewustzijn. Beter gezegd – het verhogen van ons vermogen om het altijd al aanwezige gewaarzijn, de natuur van onze geest,  te herkennen.  Met haar technieken als Aandacht, Zelfreflectie, Mindtraining en Meditatie is het Pad van Bewustzijn Ontwikkeling gericht op het herkennen en realiseren van de natuur van onze geest, van onze natuurlijke staat van Zijn. Dit wordt ook wel de non-conceptuele of non-dualistische geest genoemd. 
 

Inrichting van de Trainingen

 • Theorie en beoefening van de technieken van de Fase
 • Reflectie over de Fasen van het Pad
 • Werkvormen: individueel, kleine groepjes en plenair.
 • Werkopdrachten tussen trainingsdagen voor integratie in dagelijks leven
 • Individuele begeleiding per mail tijdens de duur van de training over de inhoud, toepassing, obstakels en inzichten.
 • Werkgroepjes voor beoefening, ondersteuning en uitwisseling tussen (en na) de trainingsdagen (vrijwillig).
 • Een begeleidend e/werkboek met literatuurlijst.

 
Voor wie?
De trainingen zijn voor iedereen van 35+ 

 • die zich een langere periode wil verbinden aan een gerichte ontwikkelingsstructuur
 • die zich wil oriënteren op, en verdiepen in de Fasen van Bewustzijnsontwikkeling
 • zich wil bevrijden van reactief gedrag
 • stabiele innerlijke rust en ruimte wil realiseren
 • onafhankelijker wil zijn van veranderende omstandigheden
 • dagelijkse meditatie beoefening wil opzetten/verdiepen ​
 • mindtraining voor dagelijks gebruik wil leren toepassen


Data
De jaartraining begint op 18 februari 2018 en loopt tot januari 2019.

Deelnemers   max.16 per training. 

Inschrijven    Lees voor je inschrijft eerst de Voorwaarden voor Deelname, en mail je aanmelding naar info@verlichtjeleven.nu.

Als je vragen hebt bel of mail me dan even.