Deze website is buiten gebruik vanwege samengaan met MindConsult. Je vind het aanbod en alle actuele informatie op www.mindconsult.nu.

Nieuws

Lezing: Je Bewustzijn Ontwikkelen Doe Je Zo!

14 januari 2018
Het doel van deze lezing is je een handleiding te bieden waarmee je zowel kunt zien waar je nu bent in je ontwikkeling in relatie tot het hele Ontwikkelings Pad. Tegelijkertijd is dit een introductie van de Jaartraining Verlicht Je Leven! waar je alle informatie kunt krijgen als je wilt komen deelnemen of daar vragen over hebt. Op deze website vind je informatie over de opzet en inhoud van de trainingen. Als je vragen hebt bel of mail me dan even.

Deel 1: Voorbij Emoties

13 januari 2019
In de Psychologische Fase onderscheiden we welke patronen productief zijn (ons brengen wat we willen), en welke contraproductief (ons brengen wat we niet willen). We richten ons hier op hetgeen we inhoudelijk kunnen veranderen en in het bijzonder op de invloed van onze emoties. Emoties zijn sterke ervaringen die veel invloed hebben op onze wijze van denken en doen. De basis van onze emotionele reflexen ligt in de Autonome Fase. Deze reflexen blijken grotendeels contraproductief te zijn geworden in onze volwassenheid, ze zijn niet meer adequaat voor wat ons leven van ons vraagt.

Deel 2: Voorbij Gedachten

12 mei 2019
We hebben ontwikkelingspotentie, maar geen grenzeloze mogelijkheden. De Existentiële Fase kenmerkt zich door het onder ogen zien van 'hoe het is', dus zowel mogelijkheden als beperkingen. Voorbij Gedachten betekent hier ons uiteen zetten met de existentiële gegevenheden van ons bestaan, zoals de veranderlijkheid van alles, zodat deze niet meer als - onbewuste - beperking functioneren vanuit angst. De technieken die we hier gebruiken komen voort uit meditatieve tradities, van concentratie-meditatie (shamatha) tot helderheid-meditatie (vipashana), maar ook het compassieonderricht voor het trainen van de geest (Tib. Lojong).

Deel 3: Rusten in Aandacht

17 november 2019
De Realisatie Fase omvat én overstijgt het niveau van persoonlijke ontwikkeling en existentiële uiteenzetting. De Realisatie Fase richt zich op de natuur van onze geest, op de aard van de werkelijkheid. Het Pad heeft als doel ons definitief te bevrijden van misvattingen over de aard van de werkelijkheid.Van Ontspannen van Aandacht (techniek) naar Rusten in Aandacht (staat van zijn), van geleidelijke naar onmiddellijke realisatie.