Deze website is buiten gebruik vanwege samengaan met MindConsult. Je vind het aanbod en alle actuele informatie op www.mindconsult.nu.

Deel 2: Voorbij Gedachten

Datum: 
zondag, 12 mei, 2019

 


Resultaten training

 • Inzicht in het Geleidelijke Pad naar Realisatie
 • Inzicht in de theorie, en ervaring met de praktijk van Meditatie
 • Desidentificatie kunnen toepassen als dagelijkse techniek
 • Vaardigheid in het Ontspannen van Aandacht voor Rust en Ruimte
 • Theorie en praktijk van Compassiebeoefening - Lojong
 • Motivatie en discipline voor regelmatige beoefeningen
 • Voorbereiding voor de Training 'Rusten in Aandacht'


De Existentiele Fase
Anders dan in de Psychologische Fase richten we ons hier niet op de verandering van onze identificaties (inhoud), maar op de directe perceptie van ons hier-en-nu bestaan (proces). De Existentiële Fase kenmerkt zich door het onder ogen zien van 'hoe het is', dus zowel mogelijkheden als beperkingen. In deze Fase komen deze twee essentiële aspecten van ons bestaan samen. We moeten ons zinvol (gaan) verhouden tot onze concrete omstandigheden en potentiele ontwikkeling daarbinnen.

Het concrete is de directe ervaarbare realiteit van onszelf als mens in een constant veranderende omgeving, zoals zich dat aandient in zintuiglijk waarneembare sensaties, gevoelens, emoties, gedachten en beelden. In deze wisselwerking moeten we overleven en ons ontwikkelen. Tegelijkertijd is ons bestaan ook inherent beperkt, we zijn geboren en zullen ook weer sterven. Voorbij Beperkingen betekent bewust omgaan met de gegevenheden van ons bestaan, met de veranderlijkheid van alles, zoals geboorte en dood, zodat deze niet meer als - onbewuste - beperking functioneren vanuit angst.

De Existentiele Fase is in potentie voor iedereen beschikbaar vermits we de vorige Fase omvatten en overstijgen. Velen mensen blijven echter hangen in de Psychologische Fase van zelfontwikkeling en zelfverbetering, verstrikt in de identificatie met het emotionele zelf en het cyclische dagelijkse bestaan. Het geloof dat ons geluk te vinden is in (zelf)waardering - de bewustzijnstructuur van projectie en afhankelijkheid van anderen en omstandigheden als verlossing van zinloosheid, eenzaamheid en gemis - is een taaie gewoonte en verleidelijk. 

We hebben immers geleerd  'waar een wil is, is een weg' dus aanpakken en oplossen dat probleem! Het is dat geloof waar de meeste zelfhulpliteratuur op inhaakt. Het is wat Ken Wilber ooit 'translatie' noemde: je pimpt je etage op, je schildert een nieuwe kleur, verschuift de meubels, hangt verse kunst op zodat je ervaring van je etage weer fris is, maar je perspectief is hetzelfde gebleven, je bent niet naar de volgende etage gegaan, er heeft geen transformatie of verandering van perspectief plaatsgevonden, maar jij meent van wel!


Inhoud Fase
In deze Fase ligt de ontwikkelingsvraag bij het ontwikkelen van wat men de 'waarnemer' noemt. De waarnemer is ons vermogen om onszelf en onze wisselwerking met de omgeving te observeren. Pas door oordeelloze observatie krijgen we zicht op ons gedrag en de patronen die zich daar in ontwikkeld hebben. De eerste stappen hierin vonden al eerder plaats maar in de Existentiele Fase ontwikkelen we dit vermogen veel directer en diepgaander. Waren we eerder nog gericht op het beinvloeden van de inhoud van wat zich aandiende, in deze Fase leren we observeren zonder bemoeienis met de inhoud.

Pas als onze Aandacht in staat is zich los te maken van de constante stroom indrukken, ervaringen en innerlijke commentaren daarop, krijgen we glimpsen van de ruimte waarin zich dat allemaal afspeelt, of wat men noemt de natuur van de geest. De Existentiële Fase manifesteert zich bij uitstek in de gewaarwording van de alomtegenwoordige vergankelijkheid van ons bestaan. We veranderen - ons lichaam, onze identiteit, maar ook onze emoties, gevoelens en gedachten veranderen constant. Sommige veranderingen gaan relatief snel - bijvoorbeeld onze opeenvolgende gedachten die van de hak op de tak springen, en sommige veranderingen gaan relatief langzaam, zoals ouder worden. Ook onze omstandigheden veranderen constant, zo kennen we bijvoorbeeld voor- en tegenspoed. Hier richten we ons op hoe we omgaan met deze fenomenen eerder dan ze te willen vasthouden (voorspoed) of vermijden (tegenspoed). Zo bevrijden we ons van een belangrijke bron van lijden in ons bestaan.


Thema's training

 • Wat is Ontwikkeling in de Existentiële Fase?
 • ​Wat zijn de valkuilen in de Existentiële Fase?
 • Waarnemen: Shamatha en Vipashana meditatie
 • De Vier Gedachten Die de Geest Keren
 • Lojong - Trainen van de Geest in Compassie
 • Identificatie en desidentificatie in de Existentiele Fase
 • Wat is noodzakelijk voor overgang naar de Realisatie Fase?

 

Inrichting van de training

 • Theorie en beoefening van de technieken van de Fase
 • Reflectie over deze Fase van het Pad
 • Werkvormen: individueel, kleine groepjes en plenair.
 • Werkopdrachten tussen trainingsdagen voor integratie in dagelijks leven
 • Individuele begeleiding per mail tijdens de duur van de training over de inhoud, toepassing, obstakels en inzichten.
 • Werkgroepjes voor beoefening, ondersteuning en uitwisseling tussen (en na) de trainingsdagen (vrijwillig).
 • Een begeleidend e/werkboek met literatuurlijst.

 

Praktische informatie

Data start 12/5 
Tijden  van 10 - 17, lunchpauze van 13 - 14 uur (koffie/thee inbegrepen, lunch niet)    
PlaatsAvanturijn, Voetiusstraat 3, 3512 JL Utrecht (bij de Dom)

 

 

 

* Deze training maakt deel uit van de Jaartraining Verlicht Je Leven.