Deze website is buiten gebruik vanwege samengaan met MindConsult. Je vind het aanbod en alle actuele informatie op www.mindconsult.nu.

Verlicht Je Leven (boekpreviews)

Een perspectief is gezien vanuit haar psychologische inhoud een min of meer samenhangend idee, of beter, een geloof over de werkelijkheid. Dit geloof is echter geen bewust gekozen, overwogen visie, maar ontstaat redelijk ongemerkt door de tijd heen. Ons emotioneel en psychologisch perspectief mag dan vrij autonoom tot ontwikkeling komen, het bepaalt wel in belangrijke mate wat we (kunnen) waarnemen, en ook hoe we die informatie (kunnen) verwerken, beoordelen, labelen en opslaan.
Onze Aandacht [1] is zo voor de hand liggend dat we er geen benul van hebben. Dat is slecht nieuws omdat Aandacht voor ons welzijn en ontwikkeling cruciaal is. Het is Aandacht waarmee we waarnemen, waarmee we ervaren, waarmee we interacteren met onze omgeving, waarmee we ons engageren met anderen.