Deze website sluit op 15 juni. Relevante inhoud verhuist naar www.mindconsult.nu.

Agenda

Introductie Jaartraining Verlicht Je Leven

16 december 2018
Deze cyclus van drie trainingen omvat in totaal 12 maanden en is uniek in haar inhoud en volledigheid. Ze omvat alle vier Fasen van Bewustzijn Ontwikkeling: de Autonome, Psychologische, Existentiële, en Realisatie Fase. De drie opeenvolgende delen - Voorbij Emoties, Voorbij Gedachten en Rusten in Aandacht - zijn speciaal ontworpen om je ontwikkeling in iedere Fase optimaal te faciliteren. (De eerste Autonome Fase maakt samen met de Psychologische Fase deel uit van het eerste trainingsdeel, vandaar 4 Fasen en 3 delen).

Jaartraining Verlicht Je Leven

13 januari 2019
We werken vaak aan onszelf om ons verder te ontwikkelen en onze actuele en chronische problemen op te lossen. Het ontbreekt ons echter vaak aan voldoende inzicht in, en overzicht van ons gehele Pad van Ontwikkeling. Praktisch betekent het dat er grote kans is dat je niet op de het juiste moment, op het juiste niveau met de juiste visie en bijhorende technieken in aanraking komt. Bewustzijn Ontwikkeling is een unieke individuele zaak en omspant niet alleen het actuele moment van aanleiding, vraag of klacht, maar onze hele levensloop. Het is essentieel je actuele ontwikkelingsbehoefte te kunnen plaatsen in de juiste Fase om haar adequaat te kunnen beantwoorden. Zorgvuldigheid en volledigheid zijn in Bewustzijn Ontwikkeling belangrijker dan snelheid, want dat leidt makkelijk tot onvolledige ontwikkeling en stagnatie.