Je leven verlichten is je bevrijden van emotionele reactiviteit,
uit de stroom van je gedachten en kunnen rusten in Aandacht.
 

Agenda

Jaartraining Verlicht Je Leven

18 februari 2018
We werken vaak aan onszelf om ons verder te ontwikkelen en onze actuele en chronische problemen op te lossen. Het ontbreekt ons echter vaak aan voldoende inzicht in, en overzicht van ons gehele Pad van Ontwikkeling. Praktisch betekent het dat er grote kans is dat je niet op de het juiste moment, op het juiste niveau met de juiste visie en bijhorende technieken in aanraking komt. Bewustzijn Ontwikkeling is een unieke individuele zaak en omspant niet alleen het actuele moment van aanleiding, vraag of klacht, maar onze hele levensloop. Het is essentieel je actuele ontwikkelingsbehoefte te kunnen plaatsen in de juiste Fase om haar adequaat te kunnen beantwoorden. Zorgvuldigheid en volledigheid zijn in Bewustzijn Ontwikkeling belangrijker dan snelheid, want dat leidt makkelijk tot onvolledige ontwikkeling en stagnatie.