Deze website is buiten gebruik vanwege samengaan met MindConsult. Je vind het aanbod en alle actuele informatie op www.mindconsult.nu.

Trainen van Je Geest

Van jongsafaan ervaren we in ons leven afwisselende perioden van vooruitgang en stagnatie, van voor- en tegenspoed. Onze primaire neiging is om de voorspoed zo lang mogelijk te laten duren en de tegenspoed zo kort mogelijk, of liever nog, te voorkomen.
We merken echter al gauw dat deze benadering niet goed werkt, we komen terecht in een vicieuze cirkel van actie en reactie met de omstandigheden waarbij we vaak achter de feiten aanlopen. De oplossing ligt dan ook niet in het vaak vruchteloos trachten te beïnvloeden van onze omstandigheden, maar in de bron van al onze ervaringen, namelijk onze geest.

Lees verder

Download nu je gratis eboek!

Verlicht je Leven met 10 Simpele Aandacht oefeningen: Theorie en Praktijk van het Trainen van je Geest met Aandacht

20 pag. over Aandacht, Mindfulness en
Meditatie met simpele en praktische 
oefeningen voor dagelijks gebruik

 

  English version